Kontakt

Stallvik Båt- og Vel sameie

Styret for sesongen 2018

Leder: Einar Kvalø

Kasserer: Dag Utvik

Sekretær: Torkil Østraat

Styremedlem/ klubbhus ansvarlig: Dag Tyrhaug

Styremedlem/ båthavnansvarlig: Olav Johansen 


 

  

Kontaktperson:  

  

Einar Kvalø

Tlf. 932 02 630

E-mail: einar.kvalo@gmail.com

Copyright ® 2011 Stallvikbaatforening.com